Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2021 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi

19 Şubat 2021

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvurularda 2021 Yılı Parasal Değerleri Yeniden Belirlendi

Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.

 


 
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.
 
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Düzenlemeyle, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2020’dan itibaren uygulanmak üzere, 2020 yılı için belirlenen yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.
 
Buna göre, Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 7 bin 550 Türk Lirası ile 11 bin 330 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 11 bin 330 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Resmi gazete ilanı için lütfen TIKLAYINIZ...