2021 Yılı Bakanlık Temsilcisi Ücretleri

06 Ocak 2021

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 38 inci maddesi uyarınca, 2021 yılı içerisinde;

-Mesai günlerinde yapılacak toplantılar için Bakanlık temsilcisine ödenecek net ücretin günlük harcırah miktarının üç katı olan 184,95-TL olarak belirlenmesi nedeniyle tahakkuk edecek vergilerle birlikte 219,55-TL’nin,
-Hafta tatili günlerinde yapılacak toplantılar için ise Bakanlık temsilcisine ödenecek net ücretin günlük harcırah miktarının dört katı olan 246,60-TL olarak belirlenmesi nedeniyle tahakkuk edecek vergilerle birlikte 292,73-TL’nin,
 Bakanlık temsilcisi ücreti olarak Defterdarlık ilgili muhasebe birimi hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
2021 Ocak ayı itibari ile geçerli olmak üzere Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 219,55 TL
HAFTASONU = 292,73 TL