KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

26 Nisan 2021

KUYUM TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Ticaret İl Müdürlüğü toplantı salonunda kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü İlker Akgün  ve Kırıkkale Kuyumcular Derneği Başkanı Ali Deniz ve Yönetim Kurulu Üyeleri katılım sağladı.
Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, 10 Nisan 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yönetmelik kapsamında,   Kuyumculara Yetki Belgesi zorunluluğu getirildiğini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar mevzuatta belirtilen başvuru şartlarının sağlayarak İl Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini ifade etti.
Ticaret İl Müdürlüğünden yetki belgesi almayan kuyumcuların bu işi yapamayacağını, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılabileceğini ifade etti. Belge alabilmek için en önemli şartın ustalık belgesi olduğunu bu belgenin Çıraklık Eğitim Merkezince verileceğini söyledi. 
YETKİ BELGESİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ VERECEK
Kuyum ticaretine ilişkin yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu ildeki Ticaret İl Müdürlüklerince Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek. Yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devri yapılamayacak.
Ticaret İl Müdürlüğünce Kuyum işletmesine yetki belgesi verilebilmesi için;

  • Meslek odası kaydı,
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti ile vadesi geçmiş borcunun vergi borcunun bulunmaması,
  • İştigal konuları arasında kuyum ticareti faaliyetinin bulunması
  • En az bir personelinin ilgili kuyumculukla ilgili ustalık belgesine sahip olması şartları aranacak.

31 ARALIK 2021 SON BAŞVURU TARİHİ
Kuyum ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacak. Kuyum işletmesi; kuyum niteliği taşımayan ürünleri iş yerinde bulunduramayacak ve bu ürünlerin satışını yapamayacak. Hizmet verdiği kişileri yasa dışı uygulamalara teşvik edemeyecek.
Bugün itibarıyla faaliyette olan kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar durumlarını yönetmelik şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekiyor.
 

                                                                                         Seyfettin ÇETİNER
                                                                                            Ticaret İl Müdürü