2020 Yılı Tüketici Hakem Heyeti Başvuru İstatistikleri

06 Ocak 2021

 
Tüketici Hakem Heyetleri 6502 sayılı kanunla kurulmuştur. Kanun gereği Tüketici Hakem Heyeti Ticaret İl Müdürlüğünün uhdesindedir. Tüketici Hakem Heyetlerinde Baro, Belediye, KESOB, TSO, Tüketici Derneğinin temsilcileri ve raportörler görev yapmaktadır.
İlgili Kanun gereği 15 günde bir Ticaret İl Müdürlüğünde toplanarak dosyası tekemmül eden şikâyetlere karar verilmektedir. Karar verme süreci Tübis sistemine giriş, savunma, bilirkişi görüşü, şikâyet başvurusu ve evrakları incelenerek raportörün görüşüyle birlikte Hakem Heyetine sunulmaktadır.
Heyetçe verilen kararlara tarafların Tüketici Mahkemesine 15 gün içerisinde itiraz etme hakkı vardır.15 gün içinde itiraz edilmeyen kararlar kesinleşir. Şayet itiraz edilirse Tüketici Mahkemesinin verdiği karar kesindir.
YIL İÇERİSİNDE 1953 DOSYAYA İŞLEM YAPILDI
Kırıkkale İl Tüketici Hakem Heyetin Başkanlığına 2020 yılı içerisinde, 1695 tüketici şikâyet başvurusu yapılmıştır. 2019 yılından süreci devam eden 2020 yılına devreden 258 tüketici şikayeti ile birlikte toplam 1953 dosya yıl içinde işlem görmüştür.
ŞİKAYETLERİN %83.50 SI KARARA BAĞLANDI
2020 yılı içerisinde 1953 tüketici şikayet başvurusundan 1629 dosya  (%83,50) karara bağlandı. Kasım ve Aralık 2020 aylarında yapılan 324 şikayet başvurusunun( %16.50) karar alma süreci (savunma, bilirkişi vb. )  devam etmektedir. Bu tüketici şikâyet başvuruları 2021 yılına devretmiştir.
 
EN ÇOK ŞİKAYET ‘’AYIPLI MAL VE HİZMET’’ KONUSUNDA YAPILDI
En çok tüketici şikayeti 843 başvuru ile( %49.73) ayıplı mal ve hizmet konusunda yapılmıştır. 232 adet tüketici şikayetiyle mesafeli satışlar konusunda yapılan başvurular  ikinci sırada yer almaktadır.
İlimiz Tüketici Hakem Heyetince karara bağlanan 1629 tüketici şikayetinin,   860 şikayet başvurusu (%53) tüketici lehine, 722 şikayet başvurusu (%44)  tüketici aleyhine, 47 şikayet dosyasına (%3) görevsizlik kararı verilmiştir.  
PARASAL SINIR 11.330.-TL YE ÇIKARILMIŞTIR.
Bakanlığımızca Tüketici Hakem Heyetlerinde başvuru limiti ilimiz için; 2021 yılı içerisinde 11.330.-TL olarak belirlenmiştir. 11.330.-TL ye  kadar olan uyuşmazlıklar için tüketiciler başvuru yapabilecektir. Başvurular posta yoluyla, e-devlet üzerinden elektronik ortamda veya Ticaret İl Müdürlüğüne ispatlayıcı bilgi ve belgeleriyle birlikte  yapılabilir.
BAŞVURULAR ÜCRETSİZDİR.
Başvurular en geç kanun gereği 6 ayda sonuçlanır. Tüketici Hakem heyetinin gerek görmesi veya dosyanın tekemmül etmemesi halinde bir 6 ay daha karar verme süreci uzatılabilir.
Ancak TÜBİS sistemine kaydı, savunma, bilirkişi vb. süreçleri biten dosyalar iki, üç ay içerisinde sonuçlanabilmektedir. Başvurulardan hiçbir ücret alınmamaktadır. 06.01.2021
 

                                                                              Seyfettin ÇETİNER

                                                                          Ticaret İl Müdürü

                                                                                          İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı