2020 YILI OCAK-HAZİRAN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ İSTATİSTİKLERİ

22 Temmuz 2020
Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü,Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına 2020 yılı 01 Ocak - 30 Haziran tarihleri arasında 840.363,00.-TL tutarında 760 adet şikâyet başvurusu yapıldı.

İLK ALTI AYDA 760 BAŞVURU YAPILMIŞTIR

Tüketici hakem heyetince alınan toplam 625 adet kararın 360 adedi tüketici lehine, 239 adedi tüketici aleyhine sonuçlanırken, 26 adet başvuru hakkında görevsizlik kararı verilmiştir. Bu sonuçlar, alınan kararların % 57,60’nin tüketici lehine sonuçlandığını göstermektedir.

 
  2020 YILI
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KIRIKKALE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE YAPILAN BAŞVURU VE ALINAN KARAR SAYILARI
 
Başvuru Sayısı
 
Alınan Karar Sayısı Tüketici Lehine Sonuçlanan Başvuru Sayısı Tüketici Aleyhine Sonuçlanan Başvuru Sayısı Görevsizlik
 
760
 
625 360 239 26
 
Tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların sektörel dağılımlarına bakıldığında; ilk sırada 424 adet başvuru ile perakende ticaret sektörünün yer aldığı görülürken, bunu 130 adet başvuru ile finansal hizmetler sektörü takip etmektedir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde Kırıkkale il tüketici hakem heyetine ayrıca, abonelik sözleşmeleri/hizmetleri ile ilgili olarak 100, ulaşım/eğitim/sağlık sektörü ile ilgili olarak 29, turizm sektörü ile ilgili olarak 16 ve diğer mal ve hizmet sektörlerindeki uyuşmazlık konularında ise toplam 61 adet başvuru yapılmıştır.


 
 EN ÇOK BAŞVURU PERAKENDE TİCARETTE AYIPLI MAL
2020 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan 760 adet başvuru sayısı ile kıyaslandığında, il genelinde tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların sayısında önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.
2020 yılı ilk altı ayında  en çok başvuru Perakende Ticaret (Tekstil, Beyaz eşya, Cep Telefonu, Mobilya, Elektronik aletler)  alanında yapılmıştır. 
Tüketiciler 10.390,00 TL ye kadar olan uyuşmazlıklarda, ispatlayıcı belgeleriyle birlikte  Kırıkkale Tüketici Hakem Heyetimize bizzat gelerek veya e-devlet üzerinden başvurabilirler.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 22.07.2020
 
Seyfettin ÇETİNER
Kırıkkale Ticaret İl Müdürü
İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı