Anonim Şirketlerde Yönetmelik Değişikliği Sonrası Uygulama

23 Ekim 2020

Anonim Şirketlerde Yönetmelik Değişikliği Sonrası Uygulama


Yönetmeliğin 36 ncı ve 38 inci maddelerinde yapılan değişiklikle, Bakanlık temsilcisi ücretlerinin yatırılma usulü farklılaştırılarak ücretlerin tahakkuk eden vergilerle birlikte ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılması öngörülmüştür. Söz konusu düzenleme Yönetmeliğin yayımı tarihinden bir ay sonra 09.11.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde Bakanlık temsilcisi ücretlerinin (Hafta içi brüt 199,79-TL, hafta sonu brüt 266,38-TL)  ilgililer tarafından Kırıkkale Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ve ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KIRIKKALE DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Vergi No : 8150347181
IBAN NO : TR16 0001 0003 1600 0010 0059 33


09.10.2020 Tarih ve 31269 Sayılı Resmi Gazeteye ulaşmak için Lütfen 
TIKLAYINIZ...